Ево, да се представим и да постојећи проблем представим укратко!

Ја сам М.Л. Стевин!Заступник сам - пуномоћник по писменом овлашћењу - Љиљане Лазић - Живковић из пограничног села: Међа у Средњем Банату!У спору између Љиљане и две државе: Румуније и Републике Србије!Једна пуноправна чланица Е.У. и друге "на добром путу" ка чланству, мада од тог "доброг пута" ништа бити неће.Бар за следећих педесетак година!

Љиљана је озбиљно одлучила да зарати против те две, назови "правно уређене" државе! Које не поштују ни основно и свето право - загарантовано и у Е.У. -на приватну својину, па и земље!Држава Румунија још од пре непунитих стотину година н и ј е, решила права на "двовласничка права" на земљишту на њеној териториј!Србија као држава н и ј е, нити шта предузима да заштити своје држављане и реши то питање са Румунијом!Макар да на бази признатог права на реципроцитет, из имовине државе Румуније - коју она поседује у Србији - наплати штету за своје грађане - држављане.О чијим интересима је дужна и обавезна, чак и по сопственом Уставу, да брине!

Румунија је, својеверемено национализовано земљиште од 2005. до 2007. године, под притиском ЕУ морала и вратила својим грађанима национализовану имовину - па и земљиште - о с и м грађанима, држављанима, Републике Србије!

Република Србија ништа није предузела нити покушала да спречи улазак Румуније у ЕУ док иста и овај проблем не реши!

А била је Србија упозната са овим проблемом у току денационализације земље у Румунији!

Стога је Љиљана одлучила и против ове државе: Румуније и Републике Србије, п о к р е н у л а поступак пред: Генералном Скупштином Уједињених Нација у Њујорку -САД - да иста покуша да ове две назови "правно уређене" државе п р и с и л и  да овај проблем Љиљане у спору са тедве државе реши!

(Писмо је препоручено упућено: Бан Ки Муну, Генералном Секретару УН дана: 04.08.2015. бр: 1036 ПТТ Зрењанин)

 Следи и тужба домаћем суду против држава: Републике Србије и Румуније, а обраћали смо се и Европском суду за људска права у Стразбуру али безуспешно!Врана врани очи не вади - одавно је речено!

У спору пред Генералном Скупштином УН тражићемо помоћ свих суверених и правно уређених држава а нарочито неких као:Сан Марино, Лихтенштајн, Андора, Монако и најновије - тек у формирању!Либерланд (на обалама Дунава), да - ако затреба - и уз помоћ војне силе наведених држава, супротставимо се назови "правно уређеним" државама: Румунији - чланици ЕУ и Републици Србији, на "добром путу" ка чланству те исте ЕУ!

А искрену и највећу могућу п о д р ш к у тражимо од В А С, поштовани учесници друштвених мрежа на Интернету, очекујући да својим небројеним питањима овим двема "правно уређеним" државама извршите "притисак" да овај проблем реше!

Напомињем само: оваквих као Љиљана има још најмање неколико стотина држављана Републике Србије, са истим проблемом, у неколико пограничних села са Румунијом, као: Међа, Српски Итебеј, Јаша Томић и др!

Свима, који овај напор подрже, унапред захваљујемо!

Позивамо да ступите у акцију, Ви - корисници друштвених мрежа на Интернету, јер веће и моћније силе од Вас нема на овоме дуњалуку!

 

С поштовањем!

                                                                 М.Л.Стевин као пуномоћник

                                                                 Љиљана Лазић - Живковић